PROJE Hakkında

MTEGM

 

MTEGM kalite politikası; paydaşların beklentilerini göz önünde bulundurmak, çalışanları bilinçlendirerek sisteme katılımlarını sağlamak, sunulan hizmetlerin kalitesini sürekli artırmak, sistemin etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için Kalite Yönetim Sistemine  uygun hareket etmektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Hedefleri, MEB Stratejik Planı kapsamında belirienmiş ölçülebilir, uygulanabilir, izlenebilir ve paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik hedefleri kapsamaktadır.

Misyon; Ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak.

Vizyon; Toplumun sosyal ve ekonomik sektörleri ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören, milli manevi, mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştiren, kalite değerleri oluşturulmuş lider bir kurum olmak.

 

MEKADIN

 

23 Haziran 2019 Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde platform olarak akabinde 13 Temmuz 2020 yılında Mekatronik ve Kadın Derneği olarak kurulmuştur. Akademik, sektörel ve eşitlik kurulu kurma ve amaçları doğrultusunda proje bazlı çalışmalar yürütmeyi amaçlayan ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir insan hakkı olduğunu savunan bir dernek olmayı amaçlıyor.

Ülkemizde meslek seçimi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için en uygun mecradır. Bu sebeple, MEKADIN kız çocuklarının eğitimlerine destek vermeyi planlıyor. Teknolojinin gelişim dinamizmiyle paralel olarak çalışan mekatronik alanda gelişmek isteyen ve istihdama katkıda bulunmak isteyen kişilerin bir araya getirerek endüstri gelişimlerinin sonuncusu ve gelecekte gelişecek olan endüstri devrimlerinin temeli olacak olan Endüstri 4.0’ın temel unsuru ve gerçek anlam kavramının Mekatronik olduğunu, Günümüzde ve gelecekte üretim hayatında yer alacak olan Mekatronik kavramına kadınların günümüzdeki paydasından daha çok paydada yer alması gerektiğini savunarak kadınların mühendis olabileceğine ve bu işi; iş geliştirme ve üretimde, sanayide ve sahada kısacası bir mühendisin yapabileceği her iş ortamında çalışabileceğine tam inançla çalışmalarını yürütmektedir.

 

MHFHA

 

Mekatronikte Hayaller Farklı Haklar Aynı projesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı ile Mekatronik ve Kadın Derneği ortaklığı ile gerçekleşen ulusal ve iller üzerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılını kapsayan bir projedir.

Proje uygulaması 4 il, 9 Resmi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kapsamaktadır. Kız öğrencilerine yönelik proje, öğrencilerin temelde Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlamayı ve robotik & mekatronik temel öğretilerini desteklemeyi hedeflemektedir.

 

Proje Yürütücüleri

MEB

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

MEKADIN

Mekatronik ve Kadın Derneği